P29-S41-G-3 Oszkińce (1:10 000 - WIG: mapa topograficzna rejonu wileńskiego /1928 - 1932/)
MapaP29-S41-G-3 OSZKIŃCEOžkiniai 1931600 dpidetails