P28 S35 (alt. A28 B35) Jurbork (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/)
MapaJURBARKAS (JURBORK)Jurbarkas 1935600 dpidetails