N 35 Wilno (1:1 000 000 WIG - Międzynarodowa Mapa Świata (arkusze WIG))
MapaWilno 1933400 dpidetails