NN 37 Moskva (1:1 000 000 GSGS 2758 / AMS 5302 Eurasia (WW2))
MapaMoskva (Moscow) 1945300 dpidetails
Część / part NW
MapaMoskva (Moscow) 1945300 dpidetails
Część / part NE
MapaMoskva (Moscow) 1945300 dpidetails
Część / part SW
MapaMoskva (Moscow) 1945300 dpidetails
Część / part SE
MapaMoskva (Moscow) 1945300 dpidetails
cztery części sklejone razem - four parts combined together