N-34-97-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaBYDGOSZCZ [PLAN MIASTA Ark 6] 1981400 dpidetails