N-34-97-A-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaPRUSZCZ 1980400 dpidetails