N-34-81-B-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaCHECHŁY 1954400 dpidetails