N-34-141-C-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaSKORZEC 1957600 dpidetails