N-34-141-B-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaPRUSZYN 1957600 dpidetails