N-34-140-D-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaLATOWICZ 1957600 dpidetails