N-34-138-C-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaRADZIEJOWICE [wyd. tymczasowe] 1956600 dpidetails