N-34-137-B-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKAMPINOS 1957600 dpidetails