N-34-136-B-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaWSZELIWY [wyd. tymczasowe] 1957600 dpidetails