N-34-135-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaŁĘCZYCA 1958600 dpidetails