N-34-134-D-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaŚWINICE WARCKIE 1957600 dpidetails