N-34-134-D-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaWILAMÓW 1957600 dpidetails