N-34-134-B-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKŁODAWA 1957600 dpidetails