N-34-131-B-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKLESZCZELE 1959600 dpidetails