N-33-83-D-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaRYCHNOWY 1955600 dpidetails