N-33-83-B-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaLIPNICA 1955600 dpidetails