N-33-60-A-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaSKOROWO 1956600 dpidetails