N-33-58-A-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaNACMIERZ 1988400 dpidetails