N-33-139-D-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaNIETKÓW 1978400 dpidetails