N-33-130-D-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaPOZNAŃ CZ. PLN-WSCH. 1956400 dpidetails
MapaPOZNAŃ [PLAN MIASTA Ark. 2] 1980400 dpidetails