N-33-127-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaWALEWICE 1990400 dpidetails