M-34-94-A-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaMICHOWA 1961400 dpidetails
MapaMICHOWA (2) 1961400 dpidetails