M-34-88-A-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaZUBRZYCA GÓRNA 1959400 dpidetails