M-34-88-A-a (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaZAWOJA 1960400 dpidetails