M-34-83-A-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaSTARIAWA 1960400 dpidetails