M-34-74-B-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaLIGOTA 1959400 dpidetails