M-34-65-C-a (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaLUBORZYCA 1959600 dpidetails