M-34-61-D-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaWODZISŁAW ŚLĄSKI 1961400 dpidetails