M-34-61-C-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKIETRZ 1976400 dpidetails