M-34-50-A-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKIELCZA [wyd. tymczasowe] 1957400 dpidetails