M-34-49-C-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaWALCE 1985400 dpidetails