M-34-49-B-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaSTRZELCE OPOLSKIE 1957400 dpidetails