M-34-49-A-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaSUCHA 1985400 dpidetails