M-34-42-A-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKIELCE-WSCHÓD 1958600 dpidetails