M-34-39-D-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKRASICE [wyd. tymczasowe] 1956400 dpidetails