M-34-38-D-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaBLACHOWNIA 1957400 dpidetails