M-34-35-D-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaCHEŁM 1958400 dpidetails