M-33-72-D-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaBABORÓW 1959400 dpidetails