M-33-72-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaBRANTICE 1958400 dpidetails