M-33-72-B-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaLISIĘCICE 1959400 dpidetails