M-33-72-A-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaRÓWNE 1958400 dpidetails