M-33-72-A-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaTŘEMEŠNÁ 1958400 dpidetails