M-33-72-A-a (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaPRUDNIK 1958400 dpidetails
MapaPRUDNIK 1988400 dpidetails