M-33-70-C-b (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaMIĘDZYLESIE 1958400 dpidetails