M-33-70-B-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaMIĘDZYGÓRZE 1958400 dpidetails