M-33-70-A-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaPORĘBA 1958400 dpidetails